Arbeidskundig onderzoek

Wanneer een werknemer uitvalt als gevolg van een ziekte of beperking is het van belang, om aan de hand van een arbeidskundig onderzoek, snel duidelijkheid te krijgen over de mogelijkheden van de werknemer.

De bedrijfs- of verzekeringsarts stelt de beperkingen vast en de taak van de arbeidsdeskundige is om dit te koppelen aan de concrete mogelijkheden van de werknemer, kijkend naar de belasting in de functie. Een arbeidskundig onderzoek gebeurt op basis van een werkplekonderzoek, een gesprek met werkgever en werknemer.

Bij een arbeidskundig onderzoek geven we antwoord op de volgende vragen:

  1. Kan de werknemer zijn/haar eigen functie uitvoeren?
  2. Zo nee, is dat werk passend te maken? (bijvoorbeeld in taken)
  3. Zo nee, kan de werknemer andere passende arbeid verrichten bij de eigen werkgever?
  4. En als dat laatste niet mogelijk is wat zijn dan de mogelijkheden om de werknemer te begeleiden naar passend werk bij een andere werkgever.