Outplacement

De definitie van outplacement volgens de “Dikke van Dale” is;
“Begeleiding bij het zoeken van een nieuwe baan van met ontslag bedreigde werknemers”

Outplacement kan gaan om een groep werknemers of om een individuele werknemer. Hoe dan ook; ook in dit proces is het belangrijk dat er aandacht is voor wat kan ik, wat wil ik en hoe kan ik dit realiseren. De begeleiding kan individueel of groepsgewijs worden ingezet.

Na een intakegesprek met de werknemer wordt er een trajectplan opgesteld waarin wordt benoemd wat de aandachtpunten in de begeleiding zijn.