Verzuimbegeleiding

De definitie van ziekteverzuim volgens de “ Dikke van Dale is”;
“het wegblijven van het werk wegens ziekte”

Ziekteverzuim heeft direct gevolgen voor de werknemer zelf, de collega’s, de werkgever en het werkproces. Een snel herstel, of duidelijkheid over de mogelijkheden, is wenselijk voor alle partijen.

Wij adviseren de werkgever over:

  • Verplichtingen in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter
  • Mogelijke interventies of preventieve maatregelen om toekomstig verzuim te voorkomen

Tevens geven we adviezen over de aanpak van verzuim en re-integratie. Dit tevens in samenspraak met een bedrijfs-/ verzekeringsarts.

Daarnaast behoren een werkplekonderzoek, een functie-analyse en een onderzoek met een helder omschreven advies over de huidige arbeidsmogelijkheden van uw werknemer tot de mogelijkheden.